Reconstructie Stationslaan

Na verloop van tijd zijn wegen en bestratingen aan onderhoud of vervanging toe. Tijdens een inloopavond op 27 januari 2020 hebben bewoners hun wensen geuit over de reconstructie van de Stationslaan. Hier is een projectgroep mee aan de slag gegaan en hebben het voorlopig ontwerp tijdens een tweede inloopbijeenkomst (6 juli) gepresenteerd. Nagenoeg alle bewoners waren erg te spreken over dit ontwerp. Op verzoek zijn nog een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd, waarmee het definitieve ontwerp gereed is. Dit definitieve ontwerp is op de onderstaande bijlagen te zien.

Wanneer alles volgens plan verloopt, start de uitvoering eind 2020 en zal ongeveer 6 maanden in beslag nemen. De uitvoering vindt gefaseerd plaats. We streven ernaar om de hinder die onvermijdelijk ontstaat, zo gering mogelijk te laten zijn. Voor de start van de uitvoering zult u nader worden geïnformeerd over aanspreekpunten, bereikbaarheid en fasering. 

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie, neem dan contact op met: Arno Verweij, projectleider gemeente Harderwijk, e-mail a.verweij@harderwijk.nl, tel. (0341) 411 911.

  • Ontwerpschets Stationslaan 1  (door op de foto te klikken opent u een PDF bestand)

  • Ontwerpschets Stationslaan 2 (door op de afbeelding te klikken opent u een PDF bestand)

  • Ontwerpschets Stationslaan 3 (door op de afbeelding te klikken opent u een PDF bestand)

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden