Rekenkamercomm. Ermelo-Harderwijk

Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk

Eén van de instrumenten die de raad sinds de dualisering heeft, is de rekenkamercommissie. In Ermelo en in Harderwijk waren tot 1 mei 2014 twee aparte rekenkamercommissies. Sinds 1 mei 2014 hebben de gemeenten een gezamenlijke rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie heeft drie externe leden. Deze leden zijn onafhankelijk ten opzichte van beide gemeenten en niet lid van één van beide gemeenteraden.

De rekenkamercommissie heeft tot doel de controlerende rol van de gemeenteraad te versterken en de transparantie richting de burger te vergroten. De rekenkamercommissie doet dat door onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

De rekenkamercommissie is ingesteld door de gemeenteraden en benoemd voor een periode van 3 jaar. De commissie rapporteert de onderzoeken aan beide raden en legt ook verantwoording af aan beide raden in de vorm van een jaarverslag. Toch is de rekenkamercommissie onafhankelijk; zowel van de raden, colleges als het ambtelijk apparaten. Al deze partijen kunnen onderwerp van onderzoek zijn. De regels waarbinnen de rekenkamercommissie moet handelen zijn vastgelegd in een verordening. Meer informatie over de werkwijze en publicaties.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit twee externe leden en een lid-voorzitter.

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een secretaris/onderzoeker.

Contact

Gemeente Ermelo, T.a.v. Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk, Postbus 500, 3850 AM Ermelo     

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden