Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk

Voor zijn controlerende taken kan de gemeenteraad gebruik maken van de onderzoeken van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie onderzoekt de uitwerking van het beleid de gemeente en of het geld dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld ook goed gebruikt is. De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad hoe deze zijn controlerende taak nog beter kan uitvoeren.

De gemeenteraad van Harderwijk deelt de rekenkamercommissie met de gemeenteraad van Ermelo. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en de drie leden zijn benoemd voor een periode van 3 jaar. De commissie legt verantwoording af aan beide gemeenteraden in de vorm van een jaarverslag.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden