Renovatie oude stadhuis

Voormalige muziekschool wordt weer “oude stadhuis”

Begin 2016 heeft het college van B&W opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheid het voormalig stadhuis op de Markt een nieuwe bestemming te geven en het pand meer open te stellen voor inwoners en bezoekers. Begin 2016 uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteiten van het voormalige stadhuis. In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het definitief ontwerp voor de herbestemming. Het monumentale stadhuis wordt weer toegankelijk voor publiek als ontmoetingsplek voor historie, cultuur en muziek.

Onderzoek kwaliteiten gebouw

Uit de rijke geschiedenis zijn enkele belangrijke bouwperioden behouden gebleven. Uit technisch onderzoek Renovatieplan Oude Stadhuis Harderwijk (pdf, 1 MB) blijkt dat de vloeren op de bovenverdieping verstevigd moeten worden en dat de (geluids-) isolatie verbeterd kan worden. Tevens is kleurhistorisch onderzoek Kleurhistorischonderzoek goudleer (pdf, 10,6 MB) en Kleurhistorisch onderzoek goudleer deel 2 (pdf, 10,1 MB) verricht in de raadzaal en aan het goudleerbehang. Daarmee kan de oorspronkelijke kleurstelling weer worden toegepast. Ingrijpende restauratie van het goudleer is niet direct noodzakelijk, daar wordt een separaat voorstel voor uitgewerkt.

Integraal ontwerp

Op basis van al de onderzoeksresultaten Harderwijk, Markt 1 Oude Stadhuis bouwhistorische verkenning (pdf, 10,4 MB) en Harderwijk, Markt 1 Oude Stadhuis bouwhistorische waarnemingen: balklagen en trap (pdf, 3,5 MB) heeft MIR architecten uit Amsterdam een integraal ontwerp voor het pand uitgewerkt, waarmee de gestelde doelen kunnen worden gehaald. Het gaat om de bouwkundige verbetering, de publieke openstelling en multifunctionele ruimten, het behoud van de raadzaal en cultuurhistorische waarden, en het herstel van de monumentale uitstraling. Van dit definitief ontwerp zijn impressies (pdf, 8,7 MB) gemaakt. Tevens zijn de plattegrond tekeningen (pdf, 2,7 MB) online beschikbaar.

Historie

De rijke historie van het pand gaat terug tot de 14e eeuw. In de beginjaren was daar een wijnhuis gevestigd. Sinds de 17e eeuw is het pand in gebruik als stadhuis. In de 18e en 19e eeuw zijn ingrijpende verbouwingen uitgevoerd. Na de nieuwbouw van het huidige gemeentehuis is het pand voor diverse doeleinden gebruikt, de laatste 10 jaar was de muziekschool  in het pand gehuisvest.

De renovatie is mede mogelijk dankzij subsidie van de provincie Gelderland.

Een bijzonder boek over het Oude Stadhuis

Raadhuis, wijnhuis en rechthuis. Het klinkt als een opsomming. Maar die drieslag gaat over het grote pand met trappen en bordes aan de Markt in ons historische centrum. Vroeger inderdaad raadhuis, wijnhuis en rechthuis. Straks het onderkomen van Cultuurkust, Popschool Harderwijk en het Toeristisch InformatiePunt.

Net als eerder in het verleden, is het pand grondig gerestaureerd. U zult straks zien dat het pand in zijn historische glorie is hersteld en klaar voor de toekomst. De oude raadszaal met het unieke goudleerbehang en de zeventiende-eeuwse schilderijen spreken tot de verbeelding. Maar ook de kelder met de oude waterput, en de grondig vernieuwde hal. Als u er rondloopt komen er vast herinneringen bovendrijven. Er verschijnt een boek over dit bijzondere pand met verhalen over de geschiedenis van het stadhuis, de fraaie raadzaal uit 1727 en een reeks bijzondere details. En rijk voorzien van fraaie foto’s!

Het boek is van Harderwijker makelij. Auteur is Jos Kunne en hij is bijgestaan door Govert van der Boom. Eindredactie is in handen van Liek Mulder en Ton Pors draagt de zorg voor de vormgeving. Het boek wordt gedrukt door Wedding Harderwijk.

U kunt via intekening vooraf een of meer exemplaren reserveren. Dat kunt u doen door de lijst in het proefexemplaar in te vullen met naam en adres en e-mailadres. De bijzondere uitgave kost € 59,95. Er komt ook een ‘gewone’ uitgave. Deze is later te koop voor € 24,95 op nader aan te geven adressen.

Kom en dwaal door het verleden, heden en toekomst van het Oude Stadhuis aan de Markt!

Informatie: Paul Lohmeijer / Wietse Hummel 0341 411911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden