Samenstelling

H.J. van Schaik
 

Functie

Burgemeester

Taken

 • Voorzitter van de gemeenteraad en het college B&W
 • Veiligheid
 • Bovengemeentelijke ontwikkelingen (incl.SNV)
 • Strategische opgaven: Lelystad Airport en Intercitystop
 • AZC, Communicatie, Burgerschap en Inburgering, Kabinetszaken, 
 • Internationale Hanze, Cultureel erfgoed en musea, Dierenwelzijn

Politieke partij

CDA


G.J. van Noort
 

Functie

Wethouder

Taken

 • 1e locoburgemeester
 • Sociaal Domein: Wmo, Jeugd, Participatiewet
 • Huiselijk geweld, Veilig Thuis, Maatschappelijke zorg en opvang
 • Leerlingzaken, (passend) onderwijs, kinderopvang, vsv/rmc regionale samenwerking onderwijs
 • Welzijn, Kunst en Cultuur (w.o. SAP)

Politieke partij

Harderwijk Anders


B. van Bijsteren
 

Functie

Wethouder

Taken

 • 2e locoburgemeester
 • Economie en arbeidsmarkt, Bedrijventerreinen
 • Recreatie, toerisme en evenementen
 • Duurzaamheid (inclusief afval), water
 • Project Waterfront, Drielanden
 • Lorentz 3 

Politieke partij

VVD


M. Companjen
 

Functie

Wethouder

Taken

 • 3e locoburgemeester
 • Omgevingswet, Omgevingsdienst N-Veluwe
 • Integrale handhaving, Stadstoezicht
 • Gezondheid, Sport
 • Leefbaarheid en Mileu, Wijkgericht werken
 • Onderwijs: huisvesting, AZC, kinderopvang, -achterstanden, peuterspeelzalen, brede school, toezicht openbaar onderwijs

Politieke partij

ChristenUnie


J. de Jong
 

Functie

Wethouder

Taken

 • 4e locoburgemeester
 • Financiën, Bedrijfsvoering (incl DB MIZ), Dienstverlening
 • Vitale vakantieparken
 • Wonen en Ruimte overig (incl. De Wellen)
 • Stadsbedrijf, Groen, Monumenten en archeologie
 • Mobiliteit, verkeersveiligheid en parkeren
 • Stationsgebied

Politieke partij

CDA


J.P. Wassens
 

Functie

Gemeentesecretaris

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden