Samenstelling

H.J. van Schaik

H.J. van Schaik
contactgegevens en taken H.J. van Schaik
FunctieBurgemeester
Taken
 • Voorzitter van de gemeenteraad en het college B&W.
 • Veiligheid
 • Bovengemeentelijke ontwikkelingen (incl.SNV)
 • Strategische opgaven: Lelystad Airport en Intercitystop
 • AZC, Communicatie, Burgerschap en Inburgering, Kabinetszaken, 
 • Internationale Hanze, Cultureel erfgoed en musea, Dierenwelzijn
Politieke partijCDA

G.J. van Noort

G.J. van Noort
contactgegevens en taken G.J. van Noort
FunctieWethouder
Taken
 • 1e locoburgemeester
 • Sociaal Domein: Wmo, Jeugd, Participatiewet
 • Huiselijk geweld, Veilig Thuis, Maatschappelijke zorg en opvang
 • Leerlingzaken, (passend) onderwijs, kinderopvang,vsv/rmc regionale samenwerking onderwijs
 • Welzijn, Kunst en Cultuur (w.o.SAP)
Politieke partijHarderwijk Anders

B. van Bijsteren

B. van Bijsteren
contactgegevens en taken B. van Bijsteren
FunctieWethouder
Taken
 • 2e locoburgemeester
 • Economie en arbeidsmarkt, Bedrijventerreinen
 • Recreatie, toerisme en evenementen
 • Duurzaamheid (inclusief afval), Water
 • Project Waterfront, Drielanden
 • Lorentz 3 
Politieke partijVVD

M. Companjen

M. Companjen
contactgegevens en taken M. Companjen
FunctieWethouder
Taken
 • 3e locoburgemeester
 • Omgevingswet, Omgevingsdienst N-Veluwe
 • Integrale handhaving, Stadstoezicht
 • Gezondheid, Sport
 • Leefbaarheid en Mileu, Wijkgericht werken
 • Onderwijs: huisvesting, AZC, kinder- opvang, -achterstanden,  kinderopvang, peuter-speelzalen, brede school, toezicht openbaar onderwijs
Politieke partijChristenUnie

J. de Jong

J. de Jong
contactgegevens en taken J. de Jong
FunctieWethouder
Taken
 • 4e locoburgemeester
 • Financiën, Bedrijfsvoering (incl DB MIZ), Dienstverlening
 • Vitale vakantieparken
 • Wonen en Ruimte overig (incl. De Wellen)
 • Stadsbedrijf, Groen, Monumenten en archeologie
 • Mobiliteit, verkeersveiligheid en parkeren
 • Stationsgebied

Politieke partijCDA

J.P. Wassens

J.P. Wassens
contactgegevens en taken J.P. Wassens
FunctieGemeentesecretaris

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden