Stemmen in een andere gemeente

U heeft een kiezerspas nodig als u wilt gaan stemmen, maar op de dag van de verkiezingen niet in Harderwijk bent. Met een kiezerspas kunt u in de provincie Gelderland stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen en in de gemeenten die vallen onder het waterschap Vallei en Veluwe (bij de Waterschapsverkiezingen). Let op: de grenzen van de provincie zijn niet gelijk aan de grenzen van het waterschap. Op www.waterschappen.nl kunt u zien welke plaatsen onder welke waterschap vallen.

Aanvragen in de Stadswinkel

U kunt tot de dag vóór de verkiezingen, 19 maart 2019 tot 12.00 uur, een kiezerspas aanvragen in het Huis van de Stad. U kunt de aanvraag alleen zelf doen. Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee. U krijgt de kiezerspas meteen mee.

U kunt maar 1 keer een kiezerspas aanvragen, ook als u de pas kwijtraakt.

Schriftelijk aanvragen

U vult het aanvraagformulier kiezerspas (pdf, 0,3 MB) in voor het schriftelijk aanvragen van een kiezerspas. Dit kan ook voordat u uw stempas hebt ontvangen.

Het ingevulde formulier stuurt u per post of ingescand per e-mail naar:
Gemeente Harderwijk
Team Verkiezingen
Postbus 149
3840 AC Harderwijk
burgerzaken@harderwijk.nl

Uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk 5 dagen vóór de verkiezingen op 15 maart 2019 bij de gemeente binnen zijn. Bent u op of voor 4 februari naar Harderwijk verhuisd, dan moet u het formulier naar uw oude gemeente sturen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden