Tiny houses

Op 1 november heeft de gemeenteraad besloten om een pilot te starten met 3 off-grid tiny houses aan het Rappad in de wijk Drielanden. Een off-grid tiny house is een kleine woonvoorziening van maximaal 50 m2 en is niet aangesloten op gas, water, riolering of elektriciteit (ook niet als back-up). In nauw en goed overleg met omwonenden en toekomstige bewoners (pioniers) wordt gewerkt aan een tijdelijke omgevingsvergunning. Met deze pilot willen wij ruimte bieden aan pioniers die duurzamer en innovatiever willen leven met een zo klein mogelijke ecologisch voetafdruk.

Planning off-grid tiny houses locatie Rappad Drielanden

De pilot bestaat uit 3 verschillende fases waarbij de pioniers betrokken zijn:

Fase 1 – Planvorming

De fase start met een aanmeldperiode voor pioniers die mee willen doen aan de pilot. Nadat de pioniers zijn geselecteerd om mee te doen aan de pilot, wordt samen met hen en de omwonenden de plannen uitgewerkt voor het ontwerpen, bouwen en bewonen van de off-grid tiny houses.

Hiervoor is gedurende deze fase een aantal contactmomenten waarbij de omwonenden aandachtspunten kunnen meegeven voor het uiteindelijke ontwerp van de locatie. Nadat de locatie is uitgewerkt wordt de tijdelijke omgevingsvergunning opgesteld. Daarna kunnen de vergunningen worden aangevraagd. Deze fase eindigt als de aanvragen voldoen en de vergunningen worden verleend.

Fase 2 – Realisatie

Na verlening van de benodigde vergunningen kunnen de pioniers de locatie ontwikkelen en de off-grid tiny houses realiseren.

Fase 3 – Off-grid wonen

Nadat de off-grid tiny houses zijn gerealiseerd, gaan de pioniers deze zelf bewonen. Gedurende deze fase wordt de pilot gezamenlijk door de geselecteerde pioniers, omwonenden en de gemeente Harderwijk geëvalueerd en ervaringen met elkaar gedeeld.

De pilot, zoals hierboven beschreven in 3 fases, duurt maximaal 10 jaar na verlening van de vergunningen. Na 5 jaar wordt besloten of de pilot wordt doorgezet voor nog eens 5 jaar op dezelfde locatie of op een andere locatie. Dit wordt besloten op basis van de evaluaties gedurende fase 3. Na afloop van de pilot is de pionier zelf verantwoordelijk voor een nieuwe locatie voor de off-grid tiny house of andere huisvesting. Daarnaast zorgen de pioniers ervoor dat de gebruikte locatie wordt opgeleverd in de originele staat bij het verlaten van de locatie.

Vraag en antwoord

Op de pagina vraag en antwoord kunt u de meest gestelde vragen over het project tiny houses vinden.

Omgevingswet

De pilot maakt ook onderdeel uit van de implementatie van de nieuwe omgevingswet.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden