Visie op een andere binnenstad

Via deze webpagina houden we u op de hoogte van zowel het proces als de inhoudelijke voortgang van de ‘Visie op een andere binnenstad’.

Waarom deze visie?

De detailhandel en horeca zijn belangrijke spelers in de binnenstad van Harderwijk. Maar het gedrag van consumenten verandert door de komst van internetwinkels en economische ontwikkelingen, waardoor het winkelbestand ook verandert. Uit onderzoek blijkt dat de consument van tegenwoordig steeds meer op zoek is naar beleving in de binnenstad. Onze oude historische binnenstad leent zich daar uitstekend voor. En ook de talrijke evenementen die elk jaar georganiseerd worden, zijn het bezoeken meer dan waard. Daarnaast is de binnenstad werkgebied en worden landelijk gezien binnensteden steeds populairder om te wonen.

Naar verwachting gaan de geschetste ontwikkelingen en veranderingen nog even door en mogelijk komen er nog andere bij. De functie van de Harderwijker binnenstad van 2031 zal in veel opzichten anders zijn dan nu. In een nieuwe visie op de binnenstad geven wij samen vorm aan een toekomstbestendig en gevarieerd aanbod, sterke woonaantrekkelijkheid, groeipotentie en vernieuwingskracht van Harderwijk.

Consumentenenquête 'visie op een andere binnenstad'

In de Themabijeenkomst 'visie op een andere binnenstad' is in de commissie beleid algemeen op 28 mei 2015 de aftrap gegeven voor een nieuwe visie op een andere binnenstad. Na een inleiding/presentatie door Felix Wigman van BRO hebben alle commissieleden en overige aanwezigen een stadswandeling gemaakt. Bij deze stadswandeling is aandacht vanuit de praktijk geweest voor de verschillende functies in de binnenstad, namelijk wonen, verblijven, cultuur en retail. In de commissie vergadering van 25 juni 2015 hebben de verschillende raadsfracties aandachtspunten voor deze visie meegegeven.

Een signaal vanuit de commissie is om de consument actief bij deze visie te betrekken. Uit onderzoek blijkt dat een 'consumentenenquête ' een goede manier is om dit te bewerkstelligen. Deze consumentenenquête is inmiddels gehouden. Op deze manier zijn de ideeën, suggesties etc. die in de samenleving spelen betrokken bij het opstellen van de Visie op een andere binnenstad.

Er is een basisanalyse uitgevoerd van de binnenstad. In deze analyse is o.a. gekeken naar de vraag- en aanbodzijde, de aanwezige voorzieningen, trends en ontwikkelingen. Ook zijn verschillende recent uitgevoerde onderzoeken (o.a. koopstromenonderzoek en passantenonderzoek) meegenomen als input voor de analyse. De basisanalyse is voorgelegd aan verschillende stakeholders uit de binnenstad (winkeliers, horeca en vastgoedondernemers) en met hen is gesproken over de richting van de visie. Deze input, de input van de gemeenteraad en de ambtelijke input is verwerkt tot de 'visie op een andere binnenstad'.

Op 25 april 2016 heeft het college kennis genomen van de Binnenstadsvisie en actieplan Harderwijk (pdf, 14,5 MB). Op 2 juni 2016 is deze visie besproken in de commissie beleid algemeen en vervolgens door de gemeenteraad op 7 juli 2016 vastgesteld. Er kan nu gestart worden met de acties uit het bijbehorende actieplan (met uitzondering van het invoeren van de koopzondag).

Op 9 mei 2017 heeft het college de voortgang van de verschillende projecten in kaart gebracht en vastgesteld. Hiervoor is het 'stoplichtenmodel' gebruikt. Via een kleur (rood, oranje, groen en blauw) is aangegeven wat de stand van zaken betreffende de inhoud, planning en financiën. Tevens zijn kort de bijzonderheden per actie aangegeven. In het actieplan zijn 35 verschillende acties te onderscheiden. 5 acties zijn inmiddels afgerond, 2 acties bevinden zich in de opstart fase en 13 acties zijn in uitvoering. 3 acties hebben doorlopend onze aandacht en 12 acties worden conform de planning de komende periode opgestart. Op woensdag 14 juni 2017 is dit 'stoplichtenmodel' besproken in de raadscommissie Beleid Algemeen.

Bureau Binnenstad

Eén van de acties uit dit actieplan is het opzetten van een organisatie voor de binnenstad: Bureau Binnenstad. Bureau Binnenstad is een netwerkorganisatie waarin vrijwilligers, ondernemers, culturele partners, evenementenorganisaties en ambtenaren elkaar ontmoeten en samenwerken aan het versterken van de  binnenstad van Harderwijk. Om er nu voor te zorgen dat deze verschillende functies elkaar versterken waardoor er meer bezoekers naar de binnenstad komen maar tevens het woongenot van de bewoners niet wordt aangetast is Bureau Binnenstad opgericht.

Voor meer informatie en (contact)gegevens over Bureau Binnenstad verwijzen wij u door naar de website van Bureau Binnenstad.

Bij vragen en/of onduidelijkheden over de visie op een andere binnenstad kunt u contact opnemen met mevrouw Sylvia van Itegem via tel. (0341) 411 911.

Lees ook 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden