Wie mag stemmen?

Er geldt een aantal voorwaarden om te mogen stemmen op 20 maart 2019.

Voorwaarden verkiezingen Provinciale Staten:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht
  • U woont op de dag van kandidaatstelling in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Voorwaarden verkiezingen waterschap:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU). Of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht
  • U woont op de dag van kandidaatstelling in het Waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden