Zaterdagopenstelling Stadswinkel

Vanaf zaterdag 4 november 2017 is de Stadswinkel van de gemeente tegelijk open met de bibliotheek. Voor een ruime selectie van producten en diensten kunt u van 10.00 en 14.00 uur aan de balie van de Stadswinkel terecht. Denk aan het aangeven van een geboorte, het regelen van een afvalpas, een paspoort of rijbewijs aanvragen, een verhuizing doorgeven, een uittreksel burgerlijke stand ophalen of een verklaring omtrent het gedrag aanvragen. Op het overzicht hieronder vindt u welke producten en diensten op zaterdag beschikbaar zijn.

Maak een afspraak

Het maken van een afspraak via www.harderwijk.nl/afspraak wordt van harte aanbevolen. Wanneer u een afspraak heeft wordt u direct geholpen op het afgesproken tijdstip en voorkomt daarmee dat u moet wachten.  

Het afhalen van documenten kan zonder afspraak.

Proefperiode van een jaar

De openstelling van de Stadswinkel op zaterdag is een proef die een jaar duurt.  Met deze extra openstelling wil de gemeente Harderwijk het voor mensen die door week niet in de gelegenheid zijn om naar de Stadswinkel te komen makkelijker maken om zaken bij de gemeente te regelen. Op basis van de ervaringen en de mate waarin er gebruik van wordt gemaakt, wordt bekeken of de openstelling definitief wordt en ook of het aantal te leveren diensten en producten zal worden uitgebreid.

Waarvoor kunt u bij ons op zaterdag terecht?

 • (Her)Vestiging vanuit buitenland
 • Afvalpas
 • Attestatie de Vita 
 • Bewijs van in leven zijn
 • Briefadres aanvragen
 • Eigen verklaring
 • Emigratie
 • Erkenning kind na de geboorte
 • Erkenning kind voor de geboorte
 • Geboorteaangifte
 • Informatie Huwelijk/ Partnerschap
 • Inleveren buitenl. brondocumenten
 • Melding Huwelijk/Partnerschap
 • Overlijdens aangifte
 • Parkeervergunningen/-ontheffing
 • Paspoort/ ID- kaart ophalen
 • Paspoort/ID-kaart aanvragen
 • Rijbewijs aanvragen/ vernieuwen
 • Rijbewijs buitenland omwisselen
 • Rijbewijs ophalen
 • Uittreksel BRP
 • Uittreksel Burgerlijke Stand
 • Verhuizing binnen Harderwijk
 • Verhuizing naar Harderwijk
 • Verklaringen Omtrent Gedrag
 • Verloren en gevonden
 • Vluchtelingenpaspoort aanvragen
 • Vreemdelingenpaspoort aanvragen

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden