Parkeerbeleid

Over het parkeerbeleid in gemeente Harderwijk. Verordeningen, nota;'s en visies. 

  • Parkeerverordening
  • Parkeernormennota (pdf 1,0 MB). Parkeernormen in de parkeernormennota sluiten aan op het Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan) (GVVP) en maken samen met dit GVVP onderdeel uit van het Verkeerstructuurplan Harderwijk.
  • Appendix voor kleine wooneenheden (pdf 0,42 MB). Het document is een aanvulling op Parkeernormennota.
  • Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) zie GVVP (pdf19,7 MB)
  • Mobiliteitsvisie zie Verkeer 

Contact