Boekenmarkt basisschool Het Talent

De boekenmarkt start om 9.00 uur duurt tot 12.30 uur. De opbrengst is voor de leesplezieractivteiten op onze school en voor het verder verbeteren en vergroten van ons boekenaanbod.

Meer informatie: www.obshettalent.nl

 

 

Locatie: Krommekamp 115b
Startdatum van het evenement 19-06-2015
Einddatum van het evenement 19-06-2015

Heerlijk Harderwijk

Kijk voor evenementen, eten, overnachtingen, natuur en winkelen op 

Heerlijk Harderwijk