Jeugd en jongeren

let op

De gemeente Harderwijk vindt het belangrijk dat de jeugd gestimuleerd wordt om te sporten. Sporten is namelijk leuk, goed voor de ontwikkeling, de sociale contacten en vooral voor de gezondheid van een kind. De Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen bieden tussen en naschools sportaanbod aan in het kader van de Brede School, ook verzorgen zij samen met de  sportaanbieders clinics op de scholen om zo de kinderen van 6-12 jaar te stimuleren om te bewegen.

Sportwijzer & Cultuurwijzer

De Sportwijzer en Cultuurwijzer is een bekend begrip in Harderwijk en Hierden. Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de Harderwijkse en Hierdense basisscholen kunnen meedoen. Maar ook voor volwassenen en senioren is er volop aanbod!  Met Sportwijzer en Cultuurwijzer kan je zelf ervaren hoe leuk sport en cultuur is. Meld je aan via www.sportwijzerharderwijk.nl of www.cultuurwijzerharderwijk.nlen doe mee!

Sportstimulering 13 tot 18 jaar

Jongeren bewegen te weinig, het blijkt dat de sportuitval onder de leeftijdscategorie 13 tot 18 jaar hoog is. Het aanbieden van sportkennismakingsactiviteiten voor en in overleg met de doelgroep zal een stimulans zijn om blijvend in beweging te komen of te blijven. De activiteiten richten zich nadrukkelijk op een structurele samenwerking tussen de scholen voor het voortgezet- en beroepsonderwijs en de sportaanbieders.

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds heeft als missie dat alle kinderen van 4 t/m 17 jaar moeten kunnen sporten. Het fonds steunt kinderen waarvan de ouders niet over de financiĆ«le middelen beschikken om hun kinderen te laten sporten. Meer informatie? Neem dan  contact op met Maritha van Huizen (Tel. 0341 - 434 656 of per mail naar marithavanhuizen@zorgdat.nl)  lokaal  aanspreekpunt voor het Jeugdsportfonds bij ZorgDat.

Buurtsportwerk

Het Buurtsportwerk is (vooral van april tot november) actief op straat, in de buurt van kinderen en jongeren op de kunstgras speelvelden in de stad. Het Buurtsportwerk is met de BOS Box  mobiel en participeert in het Drielanden-scholen-toernooi, de Sportkaravaan en UWOON Straatvoetbaltoernooi. Meer informatie via www.zorgdat.nl.

BOS Box

Op meerdere plaatsen in Harderwijk staat een BOS Box. Daarin zit bijzonder speelgoed waarmee elk kind graag wil spelen, maar waar veel ouders het geld of de ruimte niet voor hebben. De BOS Boxen zijn te vinden aan de H.K. Pootstraat (op het schoolplein van Dominicus Savio), het Vliepad 4 (op het schoolplein van Het Baken) en op het Klaproospad (speelveld naast Alfons Ariens). Deze zijn geopend op maandag van 15.30-17.00 uur en woensdag van 15.00-17.00 uur. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar bosbox@zorgdat.nl.

JOGG-Harderwijk

Harderwijk vormt samen met de Noordveluwse regiogemeenten een JOGG gemeente en gaat aan de slag om het overgewicht onder jongeren terug te dringen. Met elkaar werken we aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. 

Meer info: www.jogg.nl | Mathijs van Faassen, JOGG-regisseur Harderwijk, e-mail info@jogg-harderwijk.nl , website www.jogg-harderwijk.nl

Vraag of contact?

Bel of mail Sport Harderwijk
0341 411 911
sport@harderwijk.nl

Volg ons