Kunst en Cultuur

De gemeente heeft in de kunstnota en cultuurnota (2011 - 2016) Bouwen aan Betekenis, speerpunten en kernwaarden beschreven. Culturele projecten, activiteiten en subsidieaanvragen worden hieraan getoetst. De speerpunten zijn:

 • amateurkunstbeoefening
 • versterking cultuureducatie
 • specifieke doelgroepen
 • kunst in de openbare ruimte
 • aansturing van professionele instellingen
 • theatervoorziening in het Waterfront
 • ondersteuning creatieve industrie

De kernwaarden zijn:

 • ondernemend
 • open
 • ontspannen
 • duurzaam

Kunst- en cultuurnota

Zie kunstnota (pdf, 1,1MB) en cultuurnota (pdf, 1,5MB) voor meer informatie.

Heerlijk Harderwijk

Kijk voor evenementen, eten, overnachtingen, natuur en winkelen op 

Heerlijk Harderwijk