Sport aangepast

let op

De gemeente Harderwijk vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten, ook mensen met een beperking. Want sporten is niet alleen gezond, maar ook leuk om te doen!

Sport op Maat 

Met de brochure Sport op Maat stimuleert de gemeente Harderwijk het aangepast sporten. Iedereen moet kunnen sporten, ook sporters met een beperking. De brochure van Sport op Maat (pdf, 373 KB)  kunt u hier lezen. 

Senioren Beweegwijzer

Met de Senioren beweegwijzer willen wij 55-plussers  informeren over het beweegaanbod waar zij aan kunnen deelnemen in Harderwijk. De Senioren beweegwijzer (pdf. 5,9 MB) kunt u hier lezen.

Harderwijk op IJs

Jaarlijks huurt de gemeente Harderwijk uren in bij de Stichting Harderwijk op IJs. Naast het schoolschaatsen voor het reguliere onderwijs, zijn er uren beschikbaar voor de leerlingen van het speciaal onderwijs. Ook jongere en volwassen cliënten van Careander De Schutse en leden van Club Extra krijgen de gelegenheid om op speciale tijden gebruik maken van de ijsbaan op de Markt.

Vrijetijdsactiviteiten met een beperking

Informatie over activiteiten en cursussen op het gebied van sport, ontmoeting en uitgaan, muziek, dans, creativiteit in de regio kunt u ook vinden op www.vrijetijdsportaal.nl.

Fonds Gehandicaptensport

Het Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor alle gehandicapten ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Meer info www.fondsgehandicaptensport.nl.

Wmo-loket

Sporten vergt voor mensen met een beperking soms meer voorbereiding of extra aanpassingen. Soms brengt dit ook meer kosten met zich mee. De gemeente heeft een aantal mogelijkheden om hierbij te helpen. Sporters met een beperking kunnen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van sporthulpmiddelen. Ook zijn er mogelijkheden voor het regelen van vervoer. Voor meer informatie kunt u vinden op de WMO-pagina

Sportmove, combinatiefuncties speciaal onderwijs

Met het programma “SportMove”, door de combinatiefunctionarissen zelf opgezet, specifiek voor scholen voor speciaal onderwijs, maken de leerlingen kennis met diverse takken van sport binnen school, na schooltijd en bij sportaanbieders. Door te werken van ‘binnen naar buiten’, krijgen de leerlingen een goede begeleiding en wordt er een veilige en overzichtelijke omgeving voor hen gerealiseerd.

Doelstelling: het creëren van meer beweeg- en sportmogelijkheden voor leerlingen van de Lelie, de Springplank en Mijn School. En leerlingen (meer) structureel aan het Harderwijker sportverenigingsleven deel te laten nemen.

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u ook contact opnemen met Sport Harderwijk, sport@harderwijk.nl

Vraag of contact?

Bel of mail Sport Harderwijk
0341 411 911
sport@harderwijk.nl

Volg ons